Januari 16, 2003

selamat datang di negeri pecinta

sebab mencintai lebih bermakna,
sebab dicintai adalah kebahagiaan