Februari 24, 2006

Lelaki,
di riuhmu yang kian lengking
aku menangkap sunyi yang memanjang
adakah mungkin engkau rindu untuk pulang?

sebuah amsal tempat lelaki harus kembali.