Juni 29, 2005

Image hosted by Photobucket.com
inilah garis nasib itu, kekasih!
sesuatu akan menjelma dalam esok,
sebuah peristiwa sebagai pertanda.
dan katakata tak lagi bermakna.