Desember 02, 2003

murka bapa

amarah jadi lautan di matamu
menghanyutkan cinta setulus matahari
menenggelamkan matahari setulus cinta
di matamu, aku menjelma rajah
dimantrakan dengan segala dengki

aku perempuan penuh laknat
dicambuki maki bapak
diciumi benci ibu

aku perempuan kecil jelmaan rahwana
dikutuk empat juta orang atas khianat
yang bersarang di dada kanan.

bumiallah, 27 november 2003