April 05, 2004

PEMILU

adakah yang lebih baik untuk bangsaku
selain ini, tuhan?

indonesia, 5 april 2004